Изтегли програма финал 16 май 2023

Конкурсът е отворен за млади пианисти от всички националности.

Провеждане на конкурса в два тура:

 1. Предварително прослушване на записи и селекция на финалисти за двете възрастови категории – от 16.04 до 01.05 2023 г.
 2. Концерт на финалистите от двете възрастови категории и определяне на победителите в конкурса – 16.05.2023 г. – гр. София, в Концертната зала на Централния военен клуб, 18.00 ч.
Плакат

Условия за участие

Възрастова групи:

 • Категория А – от 13 до 16 години
 • Категория Б – от 17 до 20 години

Изисквания към записите:

 • Необработен аудио-визуален запис на изпълнение на кандидата
 • Продължителност на аудио-визуалния запис:
  • за категория А до 15 минути
  • за категория Б до 20 минути
 • Съдържание на аудио-визуалния запис – две музикални произведения или части от тях по избор на кандидата
 • Произведенията трябва да са от различни композитори
 • Записът е необходимо да бъде направен с висока резолюция на звук и картина (по възможност 1920 х 1080) и да няма осъществен монтаж по него. Камерата трябва да бъде на дистанция до 5 метра от рояла, разположена по начин позволяващ да се вижда лицето, ръцете и краката на кандидата през цялото време на изпълнението
 • Трябва да бъде приложен към формата за кандидатстване като линк за сваляне от WeTransfer или друга подобна платформа.

Изисквания към финалистите:

 • Да изпълнят едно или повече произведения или откъси от произведения по техен избор, но различни от тези представени в първия тур на конкурса
 • Изпълненията на живо да не надхвърлят:
  • 10 мин. за категория А
  • 15 мин. за категория Б
 • Да подготвят по едно произведение или част от него с продължителност до 10 минути, за изпълнение в случай на получаване на Стипендията „Венцислав Янков“ в Категория А и Категория Б. /Допуска се това произведение да бъде някое от вече подготвените и изпратени със записа/

Регистрация в конкурса:

Такса за заявка на участие:

 • Категория А – 30 лева
 • Категория В – 40 лева

Плащане:

 • Получател: Фондация „Венцислав Янков“ Банка ДСК, IBAN: BG65STSA93000029200673 BIC: STSABGSF
 • Задължителен текст на платежния документ: Имената на кандидата и текст: Такса участие в Конкурс за стипендия – „Венцислав Янков“
 • Плащанията се извършват само по банков път
 • Платени такси не се връщат

Класиране на кандидатите:

Изпълненията на пианистите от двете категории във финалния концерт ще бъдат оценявани от авторитетно международно жури, което ще следва предварително установените правила регламентиращи неговата обективна работа.

Награди:

 • Стипендия „Венцислав Янков“ в Категория А – 7 000 лв.
 • Стипендия „Венцислав Янков“ в Категория Б – 10 000 лв.
 • Награда на публиката – 2 000 лв.

За наградените финалисти са предвидени допълнителни нематериални награди, които ще бъдат обявени при награждаването.

Контестации за резултатите от конкурса се приемат само в деня на провеждането му.При липса на такива, решението на журито е окончателно и не подлежи на промяна.

Класиране на кандидатите
Членове на журито:

Важно!

Финансовите средства за стипендиите се предоставят за израстване на младите музиканти и следва да се отчетат на Фондация „Венцислав Янков“ в обобщен годишен отчет като разходи, свързани с такси за обучение, такси за посещение на майсторски класове, такси за участие в други конкурси и други преки разходи, имащи отношение към развитието на пианистите. Отчетите следва да съдържат документи, доказващи правилното използване на предоставените стипендии „Венцислав Янков“ и се предоставят на Фондация „Венцислав Янков“ най-късно един месец след изтичането на една година от тяхното получаване.