ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Цел и обхват на Политиката за поверителност (Въведение)

Ние, Фондация “Венцислав Янков”, ЕИК 207008044, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шейново” №20, ап.1, (Фондация “Венцислав Янков”, „ние”, „нас” или „нашите”) сме собственици на уебсайтаvyankoff.com („Уебсайта”). При функционирането на уебсайта ние обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, както е дефинирано в Общия регламент за защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато пишем „Вие“, ние имаме предвид Вас като наш партньор / дарител / бенефициент / потребител на уебсайта / или друга релевантна трета страна, с която взаимодействаме и други подобни. Целта на тази Политика за поверителност е да обясни как събираме и използваме Вашите лични данни, както и как можете да упражнявате правата си.

Фондация “Венцислав Янков” е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (наричан накратко „ЗЗЛД”) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан накратко „GDPR”).

В своята дейност Фондация “Венцислав Янков” ежедневно обработва лични данни с грижа, поверителност и високо ниво на сигурност. Всяка информация, която ни предоставяте, се получава, обработва и съхранява от нас в съответствие с тази Политика за поверителност.

Можем от време на време да актуализираме тази Политика за поверителност без предварително уведомяване до Вас. Ако направим промени, ще Ви уведомим, като обновим датата в долната част на Политиката в случаите, когато промените не са съществени, или като предоставим известие за съществени промени.

Как събираме лични данни?

Можем да събираме лични данни от вас, когато кореспондирате с нас по пощата, имейл или телефон, изисквате информация или съдействие от нас, както и при встъпване в договорни взаимоотношения. Може също така автоматично да събираме технически данни и данни за употреба за Вашето оборудване, действия при сърфиране и модели, когато взаимодействате с нашия уебсайт. Ние събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии.

Ако не предоставите определена информация при поискване, може да не успеем да изпълним задълженията си към Вас. Може също да бъдем възпрепятствани да спазваме законовите си задължения (като напр. нашите счетоводни и данъчни задължения). В случаите, когато събираме Вашето съгласие, обработването на личните Ви данни ще бъде напълно доброволно и отказът Ви да дадете съгласие няма да доведе до неблагоприятни последици за Вас.

Какви данни събираме и на какво правно основание?

Обща информация относно правното основание за обработка на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на данни, ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR или чл. 9, параграф 2, буква a) от GDPR, ако се обработват специални категории данни. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработването на данните се основава и на чл. 49, параграф 1, буква a) от GDPR. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако Вашите данни са необходими за изпълнение на договор или за предприемане на преддоговорни стъпки, ние обработваме Вашите данни на основание чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR. Ако Вашите данни са необходими за изпълнение на законово задължение, ние ги обработваме на основание чл. 6, параграф 1, буква с) от GDPR. Обработването на данните може да се извършва въз основа на наш легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR. Информация за съответното правно основание за всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата Политика за поверителност.

Оттегляне на Вашето съгласие за обработване на данни

Широка гама от операции по обработване на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали, като това не засяга законосъобразността на всяко обработване на данни, извършено преди оттеглянето.

Форма за контакт, заявка по e-mail, телефон или факс

Ако изпратите запитване до нас чрез нашия формуляр за контакт, предоставената в него информация ще бъде съхранена от нас, за да обработим Вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашата заявка, включително всички получени лични данни ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на Вашата заявка. Няма да споделяме тази информация без Вашето съгласие. Обработката на тези данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо за извършването на преддоговорни стъпки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес от ефективната обработка на исканията, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR) или на Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт или изпратени от Вас в заявката, ще бъдат съхранявани, докато поискате да изтрием данните, оттеглите съгласието си за обработване на данни или ако целта, за която се обработват данните, вече не е налице (напр. след като сме завърши нашия отговор на Вашето запитване или заявка). Това не засяга задължителните законови разпоредби, по-специално сроковете за съхранение.

Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при спорове или претенции.

Определена част от данните, които ни предоставяте, може да бъде ползвана, за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулаторни и контролни органи (напр. КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.

Обработка на договорни данни

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни за клиенти/партньори и договори с оглед встъпване, уреждане на съдържанието и изменение на нашите договорни отношения. Правното основание за тези процеси е чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR. Събраните клиентски данни се изтриват след прекратяване на договорните взаимоотношения и след изтичане на всички съществуващи законови срокове за съхранение.

„Бисквитки”

Настоящият раздел определя основните правила за използване на бисквитки и други уеб технологии, като пикселни тагове, пикселни маркери и т.н. (наричани тук по-долу „бисквитки“) във връзка с посещенията Ви на нашия уебсайт. Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите възгледи и практики по отношение на използването на бисквитки.

Логове

В лог файловете на сървъра автоматично се извличат и съхраняват част от данните, които браузърът обикновено прехвърля. Тези данни не могат да бъдат приписани на определени лица, нито ще бъдат комбинирани с данните от други източници.

Бисквитки

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уебсайт. Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт по различни причини, за които можете да научите по-долу.

Бисквитките могат да бъдат сесийни бисквитки или постоянни бисквитки. Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават на Вашия компютър или мобилно устройство до края на потребителската сесия или до затварянето на уебсайта. Постоянните бисквитки остават на Вашия компютър или мобилно устройство за период от време, определен от параметрите на бисквитката, или докато не ги изтриете ръчно.

Бисквитките имат различни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили без бисквитките. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите бисквитки, за да осигури и оптимизирано предоставяне на услугите без технически грешки. Ако е поискано Вашето съгласие за съхранение на бисквитки и подобни технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6, параграф 1, буква a) от GDPR); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Преди да бъдат поставени бисквитки на Вашия компютър или мобилно устройство, ще ви бъде показано известие, изискващо Вашето съгласие да зададете споменатите по-горе бисквитки на Вашия компютър или устройство. Като се съгласявате с поставянето на бисквитки, вие ни позволявате да ви предоставим пълно изживяване и функционалност на нашия уебсайт.

В допълнение към опцията, описана по-горе, можете да изберете да активирате или деактивирате бисквитките във Вашия интернет браузър. Повечето интернет браузъри ви позволяват също да изберете дали искате да деактивирате всички бисквитки или само бисквитките на трети страни. По подразбиране интернет браузърите приемат бисквитки, но можете да промените това, като активирате настройката на Вашия браузър, което ви позволява да откажете настройката на бисквитки. Ако изберете тази настройка, може да нямате достъп до определени части и функции на нашия уебсайт. В случай, че се използват бисквитки на трети страни или ако се използват бисквитки за аналитични цели, ние ще ви уведомим отделно във връзка с тази Политика за поверителност и, ако е приложимо, ще поискаме вашето съгласие.

За допълнителна информация относно бисквитките и как работят, моля, посетете www.allaboutcookies.org.

Видове обработвани данни

Фондация “Венцислав Янков” обработва различни видове лични данни в зависимост от целите на обработка, включително:

 • идентификационна информация (напр. три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, вкл. и копие от него в предвидените в приложимото законодателство случаи, постоянен и настоящ адрес, IP адрес);
 • информация за връзка и контакт (напр. телефонни номера за връзка, пощенски адрес и адрес на електронна поща);
 • банкови, финансови и трансакционни данни (напр. за изплащане на трудово възнаграждение или банкова и платежна информация във връзка с направени транзакции в изпълнение на договорни задължения; при изплащане на стипендии, награди и други форми на финансово подпомагане);
 • данъчна и осигурителна информация (за целите на трудовото, социално-осигурителното, здравно-осигурителното и застрахователното законодателство);
 • адрес на интернет протокол (IP), Cookies и данни за устройството при достъп до Сайта.

Чувствителни данни

Съгласно законодателството в сферата на защита на данните някои видове лична информация са по-чувствителни. Това са т.нар. „чувствителни” или „специални категории” лични данни, които обхващат информация, разкриваща расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения и политически възгледи, членство в синдикати, генетични или биометрични данни, информация относно здравето или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице. Чувствителна информация ще се събира само при необходимост, след Ваше изрично съгласие. В случай, че събираме и обработваме такава информация, ще Ви предоставяме ясни известия, като посочваме каква информация е необходима и защо.

Деца

Лични данни на деца, събираме единствено за осъществяване на дейността си по отпускане на стипендии, награди от конкурси и други форми на финансово подпомагане, посочени в Устройствения акт на Фондация „Венцислав Янков”. Обработването на данни на субект на данни – лице, ненавършило 14 години, въз основа на съгласие се осъществява след дадено съгласие от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

Друго обработване на данни

 • Обработване на лични данни в степен, която е строго необходима и пропорционална на целите на гарантирането на мрежовата и информационната сигурност, т.е. способността на дадена мрежа или информационна система да издържа, със съответно равнище на доверие, на случайни събития или неправомерни или злонамерени действия, които повлияват на наличността, автентичността, целостта и поверителността на съхраняваните или предаваните лични данни, както и на сигурността на свързаните услуги, предлагани или достъпни посредством тези мрежи и системи – на основание на нашия легитимен интерес (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR);
 • Откриване и предотвратяване на измами и осигуряване на сигурността на уебсайта и нашите операции – необходими за целите на нашия легитимен интерес за защита на нашия бизнес (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR);
 • Управляване и предоставяне на необходимите актуализации, сигнали за сигурност и административни съобщения – необходими за изпълнението на нашите договорни задължения (чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR);
 • Спазване на нашите законови задължения – напр. за счетоводни и данъчни цели (чл. 6, параграф 1, буква c) от GDPR);
 • Защита срещу всякакви правни искове от Bас или от трети страни, както и за установяване и упражняване на нашите законни права – необходимо с оглед легитимния ни интерес да упражняваме правата, свързани с всякакви правни искове, както е предвидено в приложимото законодателство (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR);

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако разумно не преценим, че трябва да ги използваме по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако се наложи да използваме личните Ви данни за такава по-нататъшна цел, ние ще ви уведомим и ще обясним правното основание, което ни позволява да направим това.

Като посещавате и разглеждате този уебсайт, вие сте поканени да предоставите изричното си съгласие за обработка и споделяне на Ваши лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност, както и за използването на технологии за бисквитки, чрез съответния изскачащ прозорец и наличните настройки. Вие сте свободни да оттеглите съгласието си по всяко време, като промените съответните настройки за съгласие или като изпратите искане на посочения по-долу имейл адрес за контакт, без това да засяга законосъобразността на обработката на Вашите данни до момента. По отношение на информацията, която автоматично се събира от Вашето сърфиране в нашия уебсайт чрез абсолютно необходимите бисквитки и въз основа на нашия легитимен интерес за правилното функциониране на нашия уебсайт, моля, въздържайте се да го посещавате, ако не желаете събирането и обработването на тази информация.

На кого разкриваме Вашите лични данни?

Можем да разкрием информация, събрана от и за Вас, както следва (в зависимост от приложимото законодателство):

 • С доставчици на услуги (Обработващи), които използват информацията от наше име единствено за изпълнение на нашите инструкции и за никаква друга цел (напр. дружество за разработване и поддържане на уебсайт, поддръжка на сървър/облак, ИТ, правно, счетоводно и др. обслужване, доставчици на услуги, одитори и консултанти, които проверяват спазването от наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания и др.). Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи стриктни клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност;
 • С оглед съобразяване с искане за информация от правоприлагащите органи до степента, изисквана от приложимото законодателство (доколкото сме длъжни да го направим по закон) във връзка с всякакви съдебни производства или бъдещи съдебни производства; и с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.

Освен както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни.

Къде съхраняваме и прехвърляме Вашите лични данни?

По принцип личните данни, които Фондация „Венцислав Янков” събира и обработва се трансферират и съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В някои случаи можем да решим да съхраняваме Вашите данни или да използваме услугите на доставчик извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), което означава, че Вашата лична информация е възможно да се прехвърля, обработва и съхранява извън ЕИП. Трябва да сте наясно, че като цяло правната защита на личната информация в страни извън ЕИП може да не е равностойна на нивото на защита, предоставено в ЕИП. Въпреки това, ние предприемаме стъпки за въвеждане на подходящи предпазни мерки за защита на Вашата лична информация, когато тя се обработва от доставчика, като например използване на одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Чрез приемане на настоящата Политика за поверителност, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработване на място извън ЕИП. Ние ще предприемем всички разумни технически, организационни и правни мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват по сигурен начин, осигурявайки адекватно ниво на защита, сравнимо с нивото на защита, предлагано в рамките на Европейското икономическо пространство.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността е изключително важна за нас. Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, разкриване или достъп. Когато е подходящо, ние използваме криптиране и други технологии, които могат да помогнат за защитата на информацията, която предоставяте.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целта, за която са били събрани, или както се изисква, за да спазим всички задължителни периоди на съхранение съгласно приложимото законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неоторизирано използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме личните Ви данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

Вашите права

Съгласно GDPR имате следните права:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с Вас и, ако е така, да получите копие от личните Ви данни, които се обработват от нас, както и информация за обработката. Моля, имайте предвид, че Вашето право на достъп не е абсолютно, доколкото е ограничено от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса по отношение на нашите административни разходи.

Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме Вашите лични данни, които са неточни, и да допълним Вашите лични данни, които са непълни.

Право на изтриване

В някои случаи може да имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни. Това ще включва например такива случаи, когато личните данни вече не се изискват за целите, за които са били събрани; ако личните данни са били обработвани неправомерно; ако упражните правото си на възражение; и др.

Право на ограничаване на обработването

В някои случаи може да имате право да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, например, ако искате да определите точността или основанието за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до просто съхраняване на Вашите лични данни, а всяка друга обработка е преустановена.

Право на преносимост на данните

В случаите, когато обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие или на договорна необходимост и до степента, в която Вашите лични данни се обработват автоматично, имате право да получите всички такива лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат и по Ваше искане ще предоставим тези данни на трети страни, когато това е технически осъществимо.

Право на жалба

Ако установите, че при обработването на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Право на оттегляне на съгласието

Ако обработваме някои от Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Право на възражение

Имате право да възразите, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на нашите легитимни интереси, както е обяснено по-горе. Ние повече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Упражняване на правата

За да упражните правата си, свързани с нашата обработка на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на следния адрес: Фондация “Венцислав Янков”, гр. София, ул. „Шейново” №20, ап.1. Ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в рамките на един месец след получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се има предвид сложността и броя на заявките, като ще бъдете уведомени за това в рамките на първоначалния период от един месец.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи Вашите права са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните ви данни, тези права може да бъдат неприложими.

Може да се наложи да изискаме допълнителна информация от вас във връзка с Вашата заявка, за да можем да потвърдим Вашата самоличност и че имате съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да се гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получават, както и за да може да обработим Вашата заявка.

Ние ще извършим действията, свързани с удовлетворяването на Вашите права по-горе, безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради тяхната повторяемост – в такива случаи можем да наложим разумна такса, с оглед на нашите административни разходи или може да откажем да предприемем действия по Ваше искане.

Данни за контакт

Въпроси, коментари и искания относно тази Политика за поверителност следва да бъдат адресирани до: foundation@vyankoff.com или ни пишете на адрес: Фондация “Венцислав Янков”, ЕИК 207008044, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Шейново” №20, ап.1.

Изменение на Политиката

Ние поддържаме тази Политика за поверителност в процес на преглед и можем да я актуализираме от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че сте съгласни с промените.

(Последно актуализирана: 17 февруари 2023 г.)