Данни за дарения

Получател:
Фондация „Венцислав Янков“
IBAN:
BG65STSA93000029200673
Банка:
ДСК
BIC:
STSABGSF