The Cappa

Изявление
Надежда Тодоровска
„... Който иска да забогатее вътрешно, трябва да се доближава до музиката...“
Венцислав Янков.

България е известна със своите музикални таланти. Венцислав Янков е световно признат пианист – един от най-големите изпълнители за своето време.

Като негова племенница поех присърце заветът му да се помага на младите пианисти. Това е и една от основните цели на Фондация “Венцислав Янков“. Той често ми казваше: „Музиката много ми е дала. Имах Чудесен живот. Искам да постъпя правилно, да подкрепям млади талантливи пианисти“.

Музиката като универсален език, достигащ до всички хора, предоставя уникалната възможност да създава мостове и да пренася красотата в живота на всички ни. Затова друга основна цел на Фондацията е да се подкрепи и популяризира музикалното образование и култура в България, като ги обогати с опита и постиженията както на родните изпълнители и преподаватели, така и на такива от други държави.

Трансферът на знания и умения между изпълнители от различни националности води до едно общо не само професионално, но и духовно израстване. Като ученик на Петър Дънов, с когото заедно са свирили музиката на Паневритмията, Венцислав Янков през целия си живот изповядва тези ценности.

Чрез Фондацията, кръстена на негово име, ние (членовете на управителния съвет) имаме желанието да осъществим и проекти, целящи съхранение и развитие на културно–историческото музикално наследство на България.

От първия концерт на Венцислав Янков, на шестгодишна възраст в София, до последния му в Париж – той си остава поетът на пианото, даряващ на своите слушатели любов и вдъхновение за добри дела.


Д-р Надежда Тодоровска
Учредител и директор на Фондация „Венцислав Янков