The Cappa

биография
Надежда Тодоровска

Завършва висшето си образование по дентална медицина в Медицинска академия – София. По-късно става магистър по „Застраховане и социални дейности“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, където придобива и научна степен – доктор по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховане“.

От 2005 година е зам.-генерален директор на Български Червен кръст и отговаря за социално-здравната политика на организацията.

Член е на различни съвети на национално ниво в сферите на социалната и здравна политики, както и по въпросите за бежанци, мигранти и търсещи убежище и закрила. Участва като представител на БЧК в множество международни форуми в Европа, САЩ и Австралия.

Ръководител е на различни международни иновативни проекти за България, в резултат на което се установяват трайно в страната професията парамедик и услугите в домашна среда за възрастни хора.

За своята хуманна и новаторска дейност в полза на различни уязвими групи тя е носител на множество отличия:

  • Медал за заслуги “БЧК“ – златен – 2018;
  • „Топло сърце“ – на министерството на външните работи на Израел и посолството на Израел в България – 2015;
  • Награда за заслуги за „Принос към сестринското обучение“ от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – 2009 г.
  • и др.
Почитател на музиката като универсален език, чрез който всички могат да открият красотата в живота. Организира блатотворителни събития: „Вечер на мечтите“ за млади хора, в подкрепа на различни каузи. Пряко свързана с музиката е „Вечер на мечтите – 2022“ – в подкрепа на младите музиканти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Учредител и директор на Фондация „Венцислав Янков“.