The Cappa

биография
Велимира Агура

Велимира Агура завършва висшето си образование специалност математика в Пловдивския университет. Дипломира се като Инженер по опазване на природната среда. Живяла е в Анкоридж, Аляска, Ню Йорк и Лос Анджелес. След завръщането си в България работи в сферата на връзки с обществеността в Агура & Ко. Приема музиката и изкуството като свой приоритет.